Cần công khai kết luận hoạt động của CLB Tình Người

Cần công khai kết luận hoạt động của CLB Tình Người

Báo Đại Đoàn Kết đề nghị các cơ quan chức năng Trung ương tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, khẩn trương có kết luận về hoạt động của CLB tình Người, cũng như Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng.

Xem nhiều nhất