: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:36 27/11/2019

Yên Bái: Hội nghị phản biện xã hội dự thảo ‘Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái năm 2019’

Chiều 26/11, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo “Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái năm 2019”.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo; sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tính khả thi của văn bản dự thảo; dự báo tác động của chủ trương, chính sách đến nông nghiệp, nông thôn và đời sống nhân dân.

M.H.