: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
23:43:15 22/03/2020

Ứng viên đăng ký xét công nhận giáo sư được tham gia Hội đồng cơ sở và ngành

Đây là một thay đổi quan trọng trong Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư Nhà nước, ngành/liên ngành và cơ sở vừa được Bộ GDĐT ban hành.

Theo Thông tư mới này, ứng viên là thành viên Hội đồng giáo sư ngành/cơ sở, nếu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì được tham gia Hội đồng cơ sở và ngành, nhưng không tham gia trao đổi, thảo luận hồ sơ của mình.

Như vậy, nếu so với Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019, thì đây được coi như một hướng mở với các thành viên hội đồng. Bởi theo Thông tư trước, ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì trong năm đó không tham gia Hội đồng giáo sư ngành/cơ sở.

Cùng với đó, theo quy định mới, danh sách thành viên Hội đồng giáo sư ngành và bản lý lịch khoa học của các thành viên sẽ chỉ được công bố công khai, cập nhật hằng năm trên trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư Nhà nước, thay vì thường xuyên như thông tư trước đây.

M.Q.