Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp

Trung Hiếu

Ngày 18/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tích cực động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, xây dựng nông thôn, đô thị sáng, xanh, sạch đẹp; tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp.

Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Giang cùng 272 đại biểu ưu tú, đại diện của các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho nhân dân

Bắc Giang là miền đất có lịch sử oai hùng với cuộc khởi nghĩa Yên Thế vang mãi cùng lịch sử dân tộc và gìn giữ nhiều lễ hội truyền thống cùng với 18 làng quan họ cổ và 700 di tích lịch sử Quốc gia và cấp tỉnh. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần thượng võ của người dân xứ Bắc, đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa Bắc Giang từ một tỉnh thuần nông, nay đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đóng góp vào những thành tích, kết quả quan trọng đó có sự đồng hành của MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng, cho biết, nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh đã luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, từ đó phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ nhau thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp.

Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp - 1

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 152 ha đất để làm 550 km đường giao thông và các công trình phúc lợi; tham gia dồn điền, đổi thửa 15.567 ha, xây dựng 165 cánh đồng mẫu; Xây dựng và phát triển 9.885 mô hình tự quản, 170 mô hình liên kết tổ an ninh tự quản về bảo vệ môi trường; an ninh trật tự, an toàn giao thông...Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 89 xã về đích nông thôn mới, đạt tỷ lệ 43,6%, huyện Việt Yên được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, bình quân tiêu chí nông thôn mới của các xã trong tỉnh cao hơn bình quân chung toàn quốc.

Cũng trong 5 năm qua, quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội các cấp đã vận động được hơn 168 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa gần 2 ngàn nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo; Mặt trận cùng các tổ chức thành viên phân công giúp đỡ thường xuyên 127 hộ gia đình đặc biệt khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt, công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền từng bước đi vào nền nếp và chất lượng hơn. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cũng đã phát hiện, kiến nghị xử lý 740 vụ việc sai phạm, góp phần thu hồi trên 1,6 tỷ đồng, 8.487 m2 đất.

Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp - 2

 Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải phát biểu tại Đại hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải, với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho nhân dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, lấy sự nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư làm mục đích, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình để triển khai hiệu quả 5 chương trình hành động đã đề ra, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tin tưởng, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên toàn tỉnh.

Khẳng định tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” là chủ đề xuyên suốt của nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu tham dự Đại hội cùng quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ mới theo phương châm hướng mạnh về cơ sở thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; động viên nhân dân gúp nhau vượt qua khó khăn thách thức, góp phần củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Bắc Giang giàu đẹp, văn minh.

Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Hướng hoạt động Mặt trận về cơ sở, địa bàn khu dân cư

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ qua; đồng thời gửi lời cảm ơn tới Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND cùng các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Giang đã luôn quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ các cuộc vận động, các phong trào thi đua; lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của Tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang cần thực hiện hiệu quả hơn việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tổ chức, tham gia các hoạt động hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc.

Với tinh thần đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, nội dung tuyên truyền phải đến với người dân, phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sáng tạo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mọi nông thôn, đô thị đều sáng, xanh, sạch đẹp; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

“Mặt trận các cấp phải kịp thời nắm bắt và tập hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; phòng ngừa, không để điểm nóng phát sinh ở cơ sở”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Là một trong những địa phương có lợi thế vị trí địa lý nằm trong vùng gần Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Bắc Giang cần quan tâm hơn đến một số vấn đề cụ thể như: mức sống của nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn thấp, số hộ nghèo còn cao; lao động, việc làm, chuyển dịch từ nông thôn ra thành thị, khu công nghiệp, tạo ra áp lực lớn về phát triển hạ tầng, quản lý xã hội; quan tâm, chú trọng phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo.

Bên cạnh đó cần tiếp tục cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư; tích cực vận động nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhất là đối với cán bộ Mặt trận và gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thăm khu trưng bày các hoạt động của MTTQ tỉnh Bắc Giang.

Trân trọng nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: "Có cán bộ tốt mới có phong trào tốt", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu cán bộ Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, có phẩm chất và năng lực đáp ứng với yêu cầu của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

“Cán bộ Mặt trận cần triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn và công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Nhấn mạnh Bắc Giang là tỉnh 100% Chủ tịch Mặt trận cấp huyện đồng thời là Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị đội ngũ cán bộ cần quan tâm phối hợp công tác sao cho công tác Dân vận, Mặt trận cùng đạt hiệu quả, thường xuyên giao ban, sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm hơn nữa đến xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận; thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam và các chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh hoạt động đạt được kết quả, hiệu quả cao hơn nữa.

Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp - 6

Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp - 7

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Với khí thế của nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị ngay sau Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang cần triển khai ngay chương trình hành động, góp phần tích cực vào việc phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII đã đề ra: Xây dựng Bắc Giang phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực, các khu vực, các vùng miền; kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân với Đảng, chính quyền, bảo đảm môi trường chính trị, xã hội ổn định để phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc.

* Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã hiệp thương cử 75 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang gồm 8 vị, ông Trần Công Thắng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

* Báo Đại Đoàn Kết chúc mừng ông Trần Công Thắng đã được Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV hiệp thương cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất