Tiếng Việt thân thương

Tiếng Việt thân thương

Ngày 8/9 hằng năm được chọn làm Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Năm nay, nhân sự kiện này, nhiều hoạt động đã được tổ chức.
Kiều bào trở về xây dựng quê hương

Kiều bào trở về xây dựng quê hương

Trong những thành tựu chung của đất nước những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng hơn 5 triệu kiều bào ta đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Dù ở đâu, làm gì, bà con cũng luôn một lòng hướng về quê hương, là một bộ phận máu thịt không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem nhiều nhất