Mặt trận cơ sở ở Quảng Bình phải thường xuyên có báo Đại Đoàn Kết

Xuân Thi

Chiều ngày 22/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền năm 2018. Năm 2017, thông qua đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai có chất lượng Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác tập huấn, tuyên truyền về các lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, Mặt trận cấp cơ sở ở trên địa bàn tỉnh phải thường xuyên có báo Đại Đoàn Kết để nắm bắt những thông tin cần thiết, những bài viết chuyên sâu về công tác Mặt trận...    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất