Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Mặt trận

Ngày 15/8, tại Hà Nội, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh vừa có Thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng những tài liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận.

THƯ KÊU GỌI
của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam
về việc hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Mặt trận 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-tiền thân là Hội Phản đế đồng minh ra đời ngày 18/11/1930. Từ đó đến nay, Mặt trận đã có truyền thống gần 90 năm xây dựng và trưởng thành. Lịch sử Mặt trận là một phần lịch sử vẻ vang của dân tộc. Tuy nhiên, đến nay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn chưa có bảo tàng để lưu giữ, trưng bày, giới thiệu về lịch sử Mặt trận cũng như truyền thống đại đoàn kết dân tộc đến các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có chủ trương xây dựng Bảo tàng Mặt trận (tại Thông báo số 27-TB/MTTW-ĐĐ ngày 6/12/2016). Với bề dày lịch sử và truyền thống của  Mặt trận, tài liệu, hiện vật rất phong phú, đa dạng, có giá trị to lớn.

Tuy nhiên, những tài liệu, hiện vật đó hiện đang nằm ở nhiều nơi, cần được sưu tầm, bảo quản và khai thác có hiệu quả tại Bảo tàng Mặt trận. Đây là công việc quan trọng, là tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước và mai sau.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng những tài liệu, hiện vật liên quan đến lịch sử hình thành, phát triển của Mặt trận mà quý vị đang lưu giữ hoặc cung cấp thông tin về những tài liệu, hiện vật đó để chúng tôi được biết, có hình thức sưu tầm phù hợp.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất