Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân

 

Ngày 17/6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân” và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng Chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại Đại hội. 

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Kiên Giang; đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam trong cụm thi đua Nam Sông Hậu và 260 đại biểu tham dự Đại hội.

Các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong tỉnh được tổ chức triển khai thực hiện có bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện với phương châm “Thiết thực, chất lượng, hiệu quả” trong xây dựng các mô hình tự quản, MTTQ các cấp đã chủ trì xây dựng 423 mô hình, tăng 191 mô hình so với nhiệm kỳ trước, ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Một số mô hình tiêu biểu như: “Cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi hoà nhập cộng đồng dân cư”; “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”; “Khu dân cư an toàn giao thông”; “Ánh sáng đường quê”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, “Hẻm sạch, đẹp, sáng, an toàn”, khu dân cư “Xanh, sạch, đẹp”...

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng, làm chuyển biến nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Cuộc vận động đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò doanh nhân, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, nét đẹp văn hóa tiêu dùng trong nhân dân.

Công tác vận động các nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, gắn với thực hiện an sinh xã hội, được các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng tích cực.

5 năm qua, toàn tỉnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 353 tỷ đồng (tăng trên 200 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước). Mặt trận chủ động tổ chức hiệp thương với các đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 3,63 tỷ đồng, qua đó cất 2.424 căn nhà; phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” như: Xây dựng, sửa chữa nhà, tặng quà, hỗ trợ khám chữa bệnh, làm cầu, đường giao thông nông thôn và các chương trình an sinh xã hội 1.137 tỷ đồng (tăng 300 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước).

Theo bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang cho biết: Với chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - đồng thuận- phát triển”, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đề ra mục tiêu chung, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về cơ sở để triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình, nhiệm vụ mới.

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân - 1

Bà Lê Thị Vệ tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đánh giá về công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kế tục xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, không ngừng phấn đấu và trưởng thành về nhiều mặt; vai trò, vị trí của MTTQ tỉnh tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống xã hội, mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường.

Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, tiến bộ của Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đạt được, đồng thời, biểu dương sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đã tạo điều kiện cho các cấp Mặt trận thực hiện thắng lợi nghị quyết và chương trình hành động của đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trong nhiệm kỳ qua

Tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tuỵ với công việc, bám sát phong trào, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, đưa Kiên Giang trở thành tỉnh xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 7/13 tỉnh trong khu vực ĐBSCL về chỉ số năng lực cạnh tranh.

“Có được kết quả này là nhờ vào sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp tỉnh Kiên Giang trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; công tác chăm lo đội ngũ cán bộ Mặt trận luôn được quan tâm; việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ các cấp trong tỉnh hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X đạt kết quả và hiệu quả thiết thực, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ủy ban MTTQ các cấp cần xây dựng các chương trình, kế hoạch và đề ra hệ thống giải pháp cụ thể nhằm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó, tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân” và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng Chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động đóng góp và sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” với mục tiêu phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm một cách bền vững.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Mặt trận các cấp cần vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội hiệu quả theo đúng tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tăng cường vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của đất nước trên địa bản tỉnh trong năm 2020.

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân - 2

Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Đại hội.

Đối với hoạt động đối ngoại nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, không vượt biên trái phép, không đánh bắt hải sản trong các vùng biển thuộc chủ quyền của các nước láng giềng, đặc biệt cần tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, xây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa bình với nhân dân địa phương nước bạn.

Đối với công tác cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, đội ngũ cán bộ Mặt trận khóa X không ngừng nâng cao trình độ, phải có phẩm chất, năng lực và uy tín, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; đặc biệt phải thể hiện sự đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong cơ quan Mặt trận các cấp.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Kiên Giang tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc của tỉnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phù hợp cơ cấu.

“Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên cần chủ động phối hợp, tăng cường thống nhất hiệp thương, tránh hiện tượng chồng chéo hoặc không rõ nội dung triển khai các chương trình hành động mà Đại hội đề ra”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng kết quả của Đại hội sẽ là động lực để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2019-2024 phát huy truyền thống, kế thừa những thành công của nhiệm kỳ trước, tiếp tục phấn đấu vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian tới.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 82 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc toàn tỉnh, bà Lê Thị Vệ tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại biểu tham dự Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân - 3

Quang cảnh Đại hội MTTQ tỉnh Kiên Giang.

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao bức ảnh Bác Hồ Bác Tôn cho MTTQ tỉnh Kiên Giang.

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân - 6

82 uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân - 7

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân - 8
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Quốc Trung

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

8 năm qua, nguồn vốn từ Qũy Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã giúp nhiều nông dân thoát nghèo. Bởi họ không chỉ được vay vốn, mà còn được hướng dẫn về kỹ thuật ...

Xem nhiều nhất