: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:24:00 - Thứ năm, 21/09/2017

Tập huấn hơn 300 cán bộ Mặt trận cơ sở Thanh Hóa

Sáng 21/9, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017” cho 344 cán bộ là thường trực huyện và chủ tịch MTTQ các xã, phường, thị trấn 14 huyện (11 huyện miền núi và 3 huyện: Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân).

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam hướng dẫn một số nội dung quan trọng xung quanh công tác giám sát và phản biện xã hội tại hội nghị.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã về dự và hướng dẫn một số nội dung quan trọng xung quanh công tác giám sát và phản biện xã hội.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được nghe các giảng viên truyền đạt Nghị quyết liên tịch, Thông tri của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn; Luật An toàn thực phẩm; các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh về thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật; Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2017; Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn với nhân dân; các văn bản quy định về chế độ kinh phí liên quan đến công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng; kinh phí hoạt động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nguyễn Chung