: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:35:00 30/11/2017

Thu hút nhân sĩ, trí thức tham gia Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn

Để hoạt động của Hội đồng tư vấn (HĐTV) phát huy hiệu quả, cần hoàn thiện cơ chế hoạt động của HĐTV, ban Tư vấn, cộng tác viên. Bên cạnh đó, các thành viên HĐTV phải là những nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong xã hội để tiếng nói của họ có trọng lượng. Đó là khẳng định của ông Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm HĐTV về Dân chủ - Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam với báo Đại Đoàn Kết.


Ông Đỗ Duy Thường.

PV: Ông có thể cho biết hiệu quả hoạt động của HĐTV, Ban Tư vấn trong thời gian vừa qua?

Ông Đỗ Duy Thường: Hoạt động của HĐTV, Ban Tư vấn và lực lượng cộng tác viên của Mặt trận qua gần 30 năm hình thành và phát triển đã có những đóng góp thiết thực, tham mưu cho Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và tham mưu cho Ủy ban MTTQ các cấp trong việc góp ý với Đảng, Nhà nước về các dự thảo, chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, liên quan đến tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. 

Thành viên HĐTV, Ban Tư vấn, lực lượng cộng tác viên là những người tuổi cao, có trình độ chuyên môn cao, đa ngành, đa lĩnh vực hoạt động của Mặt trận. Những cống hiến của các vị thành viên tư vấn, cộng tác viên rất đáng quý và trân trọng, đã góp phần quan trọng trong các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện xã hội và những hoạt động khác có liên quan đến MTTQ Việt Nam.  

Thưa ông, có thể khẳng định rằng HĐTV cấp Trung ương đã hoạt động đều tay và rất hiệu quả nhưng đối với một số địa phương hoạt động này vẫn còn khá mờ nhạt. Ông đánh giá thế nào về việc này?

- Ở địa phương có những khó khăn nhất định. Vừa qua, chúng tôi đã tổ chức đi khảo sát ở một số địa phương thấy rằng, về mặt tổ chức Hội đồng chỉ có mấy người nên rất khó làm việc trong khi điều kiện cho Hội đồng hoạt động ở cấp tỉnh còn đỡ nhưng cấp huyện, cấp xã còn khó khăn cho nên để khai thác trí tuệ của Hội đồng còn ở một mức độ nhất định. Mong muốn của Mặt trận theo hệ thống dọc là muốn phát huy mạnh mẽ vai trò của HĐTV dù ở cấp nào cũng rất quan trọng. 

Với vai trò là Phó Chủ nhiệm HĐTV về Dân chủ - Pháp luật, xin ông cho biết kết quả nổi bật của HĐTV trong năm 2017 trên lĩnh vực giám sát và phản biện xã hội?

- Ở cấp Trung ương, thông thường một nhiệm kỳ, Quốc hội phải xây dựng trên dưới 20 dự án Luật, pháp lệnh cũng như các Nghị định, quyết định của Chính phủ, thậm chí cả Thông tư, quyết định... do đó, HĐTV Dân chủ - pháp luật tham gia vào một phạm vi tương đối rộng. 

Ngoài ra, về mảng tư vấn cho Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trong hoạt động tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, HĐTV về Dân chủ - Pháp luật cũng đóng góp khá nhiều công sức. Trong, bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri mà Mặt trận đọc trước Quốc hội sau đó sẽ được các cơ quan Nhà nước trả lời gần như 100%. Tuy nhiên, Mặt trận lại quan tâm đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri hoặc giải quyết những khiếu nại, tố cáo nhưng về việc này thì tỷ lệ trả lời còn thấp.

Đây cũng là một nội dung mà HĐTV đã tham gia đắc lực cho Ban Thường trực. Thậm chí có những vụ án mà chúng tôi tham mưu cho Ban Thường trực để lật ngược lại vấn đề như vụ án bà Ba Sương, vụ án Đoàn Văn Vươn... Việc bảo vệ quyền lợi của cử tri và nhân dân cũng như đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân đã được HĐTV về Dân chủ - Pháp luật thực hiện sâu sát. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tham gia giám sát, phản biện trên nhiều lĩnh vực, vì hiện nay chúng ta đã có Luật, có cơ chế, có hướng dẫn cụ thể. Qua việc khảo sát ở các địa phương, chúng tôi thấy rằng trên lĩnh vực phản biện, các tỉnh đã đi sâu vào hội nghị phản biện và bước đầu đã có hiệu quả. 

Vậy thông qua các hoạt động giám sát và phản biện, ông gửi gắm gì để HĐTV, Ban Tư vấn hoạt động tốt hơn trong thời gian tới?

- Để hoạt động của HĐTV phát huy hiệu quả, tôi cho rằng cần hoàn thiện cơ chế hoạt động của HĐTV, ban Tư vấn và đội ngũ cộng tác viên. Bên cạnh đó, các thành viên HĐTV phải là những nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong xã hội để tiếng nói của họ có trọng lượng, tầm ảnh hưởng cũng như có sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội để cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc của dân. Ngoài ra, cần có chế độ khen thưởng định kỳ đối với thành viên tư vấn, cộng tác viên có nhiều năm tham gia HĐTV, Ban Tư vấn cho phù hợp và tương xứng với công sức của các chuyên gia, các nhà khoa học và những người có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn để họ gắn bó với công việc hơn.

Trân trọng cám ơn ông!

Nguyễn Phượng (thực hiện)