BẢN TIN MẶT TRẬN: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Đó là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường chiều ngày 12/1.
Hạt nhân của khối đại đoàn kết

Hạt nhân của khối đại đoàn kết

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người uy tín trong xây dựng phát triển kinh tế cũng như xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vận động bà con định canh, định cư… Do đó, người uy tín đã trở thành hạt nhân vững chắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là khẳng định của bà Triệu Thị Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn với báo Đại Đoàn Kết.

Xem nhiều nhất