Thỏa thuận lương

Thỏa thuận lương

Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1/2.
'Pháo hoa' và 'pháo hoa nổ' khác nhau như thế nào?

'Pháo hoa' và 'pháo hoa nổ' khác nhau như thế nào?

Từ ngày 11/1, Nghị định số 137/2020 về quản lý, sử dụng pháo chính thức có hiệu lực thi hành. Việc sử dụng pháo phải tuân thủ những điều kiện, quy định cụ thể, các loại pháo nào được phép sử dụng đang là vấn đề được nhiều người dân quan tâm.

Xem nhiều nhất