Hoàn thiện cơ chế về hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Hoàn thiện cơ chế về hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Cục phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) đã tổ chức hội thảo góp ý xây dựng dự thảo nghị định mới liên quan tới thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.
Tăng cường an toàn, bảo mật với thẻ ngân hàng

Tăng cường an toàn, bảo mật với thẻ ngân hàng

Việc truy cập vào tất cả thành phần hệ thống thanh toán thẻ phải được xác thực bằng ít nhất một trong các phương thức như mã khóa bí mật, thiết bị, thẻ xác thực và sinh trắc học.

Media

Xem nhiều nhất