Sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam): Bán cát 19,7 tỷ đồng nhưng chỉ yêu cầu nộp 11,5 tỷ đồng?

Tấn Thành

Như Đại Đoàn Kết đã thông tin, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra những sai phạm tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam (BQL KKTM Chu Lai) trong đó có việc bán cát tận thu. Hợp đồng bán cát trọn gói 19,7 tỷ đồng nhưng yêu cầu nộp chỉ... 11,5 tỷ đồng. Vậy nguyên nhân do đâu?

Sai phạm tại BQL Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam):  Bán cát 19,7 tỷ đồng nhưng chỉ yêu cầu nộp 11,5 tỷ đồng?

Khu công nghiệp Bắc Chu Lai thuộc BQL Khu KTM Chu Lai.

Để tận thu cát của 3 dự án phòng, chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, ngày 21/10/2015 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3911/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm bán cát nói trên là 23.000 đồng/m3

Ngày 6/4/2016, BQL KKTM Chu Lai và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam ký hợp đồng bán đấu giá số cát 857.315 m3 tận thu với giá khởi điểm là 19,7 tỷ đồng bằng hình thức trọn gói, không kiểm đếm tài sản khi bàn giao và tỉnh Quảng Nam phê duyệt kết quả đấu giá cho đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Quảng Nam thuộc Tập đoàn Thaigroup.

Thế nhưng, đến tháng 11/2018, BQL KKTM Chu Lai có công văn gửi Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Quảng Nam về việc nộp tiền bán cát tận thu từ dự án phòng, chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn với khối lượng cát bàn giao chỉ là 499.609 m3, giá trị là 11,5 tỷ đồng. Như vậy, sau khi xác định lại khối lượng cát mất đi tương ứng số tiền thất thoát là 8,2 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh không đồng tình với cách làm việc nêu trên vì cho rằng, thời điểm xác nhận khối lượng cát này là ngày 28/11/2015. Khi đó các gói thầu đã hoàn thành. Như vậy, khối lượng cát còn lại là 857.315 m3.

Vậy tại sao, việc bán cát trọn gói 19,7 tỉ đồng đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, sau đó lại bàn giao số cát chỉ 645.602m3 (giảm 211.713m3) và giá trị là 11,5 tỷ đồng?

Lý giải vấn đề trên, lãnh đạo BQL KKTM Chu Lai cho rằng, khi thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc bán cát tận thu nói trên, ngày 28/11/2015 các đơn vị trực thuộc BQL KKTM Chu Lai, tư vấn giám sát và đơn vị thi công tạm tính khối lượng cát thừa theo hồ sơ thiết kế được duyệt là 857.315m3, chưa giảm trừ khối lượng cát tận dụng để đắp nền đường và vỉa hè theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 371/TB-UBND ngày 8/10/2014.

Ngày 6/4/2016, BQL KKTM Chu Lai ký hợp đồng bán đấu giá tài sản số 28/HĐ-BĐG với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam. Quá trình lập, phê duyệt quy chế bán đấu giá tài sản và tổ chức đấu giá được thông báo rộng rãi, công khai do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Nam thực hiện.

Sau khi hoàn thành các bước đấu giá, BQL KKTM Chu Lai và Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá tài sản cát tận thu và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 6/6/2016. Tại Điều 2 của quyết định này, UBND tỉnh chỉ đạo: “Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với BQL KKTM Chu Lai theo dõi, hướng dẫn, giám sát xác định khối lượng cát tận thu bàn giao cho bên mua và quản lý, sử dụng tiền bán cát tận thu đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước”.

Chính vì vậy, BQL KKTM Chu Lai chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại hồ sơ và tính toán lại khối lượng sau khi giảm trừ cát tận dụng lại để đắp nền đường và vỉa hè theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 371/TB-UBND ngày 8/10/2014, do đó khối lượng cát thừa còn lại là 645.602m3 (giảm 211.713m3) so với khối lượng xác định lần đầu.

Tiếp đến ngày 05/9/2016 BQL KKTM Chu Lai có Tờ trình số 154/TTr-KTM, Sở Tài chính có Công văn số 2100/TTr-STC ngày 19/9/2016 trình UBND tỉnh xin điều chỉnh Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 và UBND tỉnh trả lời tại Công văn số 4744/UBND-KTTH ngày 27/9/2016, trong đó yêu cầu: “Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với BQL KKTM Chu Lai theo dõi, giám sát xác định khối lượng cát tận thu bàn giao cho bên mua và quản lý, sử dụng tiền bán cát tận thu đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Khoản 4, Điều 2 Quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 và gửi các hồ sơ kèm theo để thực hiện điều chỉnh lại quyết định”.

Lãnh đạo BQL KKTM Chu Lai cũng cho rằng, cuối cùng số tiền bán đấu giá cát theo Quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 của UBND tỉnh là 19.769.300.000 đồng. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Quảng Nam đã nộp 14.118.118.650 đồng, còn lại tiếp tục nộp 5.651.181.350 đồng cho BQL KKTM Chu Lai. Như vậy đơn vị trúng thầu đã thực hiện theo đúng Quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 6/6/2016 của UBND tỉnh và Kết luận Thanh tra.

Ông Trần Đình Quang, Phó BQL KKTM Chu Lai khẳng định: “Việc giảm trừ khối lượng cát đấu giá như trên đã tiết kiệm kinh phí đầu tư cho dự án vì sử dụng cát tại chỗ để đắp thay cho đất đồi vận chuyển về để đắp nền công trình. Nếu không phân tích rõ ràng việc cát tận thu để lại đắp nền đường và vỉa hè thì sẽ có ý kiến cho rằng có tư lợi trong việc này. Nhưng BQL KKTM Chu Lai cũng tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong vấn đề trên”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất