: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:29:33 - Thứ sáu, 15/03/2019

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (EOC) khu vực miền Trung

Ngày 15/3, lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, các Lãnh đạo cấp cao của Cơ quan Giảm thiểu các Mối đe dọa Quốc phòng (DTRA) của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (USCDC) trực thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Hoa Kỳ đã khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (EOC) khu vực miền Trung. 

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (EOC) khu vực miền Trung

Cắt băng khánh thành Văn phòng EOC.

Văn phòng EOC khu vực miền Trung đặt tại Viện Pasteur Nha Trang và trực thuộc Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam theo quyết định thành lập số 3796/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Văn phòng EOC là trung tâm điều phối, đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng, bao gồm các dịch bệnh nguy hiểm tái nổi hay mới nổi ảnh hưởng tới an sinh xã hội, sức khỏe người dân ở khu vực miền Trung.

Trong hoạt động thường nhật, cán bộ EOC liên tục thu thập, theo dõi và phân tích dữ liệu giám sát, tiến hành điều tra dịch và tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Y tế. 

Việc khánh thành và đưa EOC khu vực miền Trung vào vận hành đã phản ánh mối quan hệ sâu sắc giữa Bộ Y tế Việt Nam với Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ cũng như Cơ quan Giảm thiểu các Mối đe dọa Quốc phòng (DTRA) của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong công tác giám sát, đáp ứng với các sự kiện Y tế công cộng khẩn cấp ở Việt Nam và trên toàn cầu.

Đức Trân