Quảng Ngãi: Phân bổ kinh phí chưa sử dụng hết Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2015

   Mai Huynh

​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng và phân bổ kinh phí chưa sử dụng hết Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2015 của tỉnh.​

Theo đó, tổng số kinh phí chưa sử dụng hết của Quỹ bảo hiểm y tế năm 2015 (phần kinh phí tỉnh Quảng Ngãi được sử dụng 20%) là trên 25 tỷ đồng để hỗ trợ mức đ​óng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp; học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế; mua sắm trang thiết bị y tế; trong đó khoảng 60% hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp; học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế  trên 15 tỷ đồng; khoảng 40% hỗ trợ mua sắm trang thiết bị y tế trên 10 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, có trách nhiệm phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị được phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Nhà nước. Thời gian thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12/2017. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất