Thanh Hoá: Trao 'cần câu' cho người nghèo

Anh Tuấn

Thanh Hoá đã giảm được 10,24 % tỷ lệ hộ nghèo, bình quân giảm 2,56 %/năm, thuộc tốp các tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước. Điều quan trọng hơn, thông qua các mô hình, các tổ chức, đoàn thể cũng như chính quyền các địa phương đã trao cho người nghèo chiếc “cần câu” giúp họ từng bước vượt qua khó khăn để có cuộc sống ổn định lâu dài.

Thanh Hoá: Trao 'cần câu' cho người nghèo
Cuộc sống của đồng bào ở khu vực miền núi đã có nhiều đổi thay vượt bậc. Ảnh: Anh Tuấn

Sau 5 năm triển khai thực hiện, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên nhiều chỉ tiêu giảm nghèo đạt khá so với mục tiêu kế hoạch.

Giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh Thanh Hoá đã giảm được hơn 96.600 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo từ 13,51 % năm 2016 giảm xuống còn 3,27 % cuối năm 2019. Đặc biệt, huyện Như Xuân là đơn vị đầu tiên trong tỉnh xin ra khỏi Chương trình 30a; 24 xã bãi ngang ven biển, 5 xã và 55 thôn, bản khu vực miền núi thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Đối tượng nghèo và cận nghèo được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản ngày càng đầy đủ và tốt hơn, 100 % khẩu cận nghèo được mua bảo hiểm y tế, 95 % hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh, 90 % hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, 100 % hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin truyền thông, có hơn 30.000 hộ nghèo xây được nhà ở kiên cố…

Thông qua dự án Hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Chương trình 30a, từ năm 2016 đến hết năm 2019, Thanh Hóa đã đưa 970 người là lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Từ năm 2016 - 2019, Thanh Hóa đã đầu tư, xây dựng 120 công trình đường giao thông, kênh, mương, trường học, trạm y tế, nhà văn  hóa… Các địa phương đã triển khai thực hiện 265 dự án phát triển sản xuất, trong đó: 193 dự án chăn nuôi, 57 dự án trồng trọt, 7 dự án thủy sản, 4 dự án lâm nghiệp và 4 dự án phát triển ngành nghề với 41.900 hộ được hỗ trợ. Giai đoạn 2016-2019, đã có 73.857 hộ nghèo được vay vốn với số tiền 2.726 tỷ đồng".

Mô hình ươm cây vầu giống phát triển kinh tế của người dân tộc Thái ở huyện vùng cao Quan Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: Anh Tuấn.
Mô hình ươm cây vầu giống phát triển kinh tế của người dân tộc Thái ở huyện vùng cao Quan Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: Anh Tuấn.

Tính đến cuối năm 2019, có 2,7 triệu lượt người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số được khám, chữa bệnh BHYT; 800.978 lượt học sinh được miễn, giảm học phí, 105.073 lượt học sinh được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở. Để thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất, hỗ trợ sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nghèo, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến các địa phương đã ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, kích cầu cho hộ nghèo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật; đồng thời tranh thủ vận dụng các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hộ nghèo có thêm điều kiện sản xuất.

Nhiều tổ chức đoàn thể đã phát huy được tính tiền phong, sáng tạo để giúp đỡ hội viên xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. Từ năm 2016 đến nay, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng, thực hiện hàng chục mô hình phát triển sản xuất, giảm nghèo cho trên 2.800 hội viên. Tiêu biểu như các mô hình nuôi trâu, bò, lợn cỏ sinh sản, lợn rừng, gà ri lai thương phẩm...

Nhằm giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo nhanh và bền vững, trong những năm gần đây các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng và phát triển 641 câu lạc bộ (CLB) phụ nữ thoát nghèo ở thôn, bản, thu hút trên 32 nghìn hội viên tham gia. Tổ chức hội đã xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo cho hội viên như thành lập các HTX, tổ hợp tác tiểu thủ công nghiệp, xây dựng mô hình “Ngân hàng bò”. Hiện nay 100 % số hộ gia đình phụ nữ nghèo được tổ chức hội các cấp hỗ trợ bằng nhiều hình thức, trong đó trung bình mỗi năm có 3.000 hộ gia đình phụ nữ thoát nghèo.

Chương trình xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời phát huy được vai trò tích cực, sáng tạo của địa phương, của chính bản thân người nghèo, khơi dậy được mối quan hệ, tình đoàn kết, thương yêu nhau trong cộng đồng dân cư trong việc giúp nhau sản xuất... cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo.

Trong 5 năm qua (2016-2020), Thanh Hóa đã giảm được 10,24 % tỷ lệ hộ nghèo, bình quân giảm 2,56 %/năm, thuộc tốp các tỉnh có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất cả nước…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất