Tích cực vận động nhân dân tham gia giám sát

H.Nhi – T. Đạt

Qua kênh giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân đã tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý có hiệu quả những vướng mắc phát sinh từ cơ sở... góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn quận.

Tích cực vận động nhân dân tham gia giám sát

Bí thư Quận uỷ trao tặng bức trướng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân.

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Uỷ ban MTTQ quận Thanh Xuân long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh và  hơn 200 đại biểu về dự Đại hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ quận Thanh Xuân và cơ sở đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Phối hợp, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”... đạt kết quả cao. Điều đó đã thể hiện hiệu quả và tính lan toả của các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các tầng lớp nhân dân. 

MTTQ và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở luôn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận đối với dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, các đề án của UBND quận luôn được Mặt trận coi trọng và ngày càng hiệu quả. Hoạt động giám sát của Mặt trận ngày càng thiết thực, phối hợp chặt chẽ và động bộ hơn. Công tác củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động luôn được MTTQ quận và phường đặc biệt quan tâm.

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân trong công tác chuẩn bị đại hội , từ việc chỉ đạo hoàn thành đại hội MTTQ cấp phường, tới việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự. 

Tích cực vận động nhân dân tham gia giám sát - 1

Ra mắt uỷ viên uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, MTTQ các cấp quận Thanh Xuân đã khẳng định vai trò trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhất là đã tích cực vận động nhân dân tham gia giám sát và thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Phối hợp giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Phối hợp tốt các hội nghị phản biện. Hoạt động của Ban TTND cũng được nâng cao chất lượng. 5 năm qua các Ban TTND đã giám sát hàng ngàn vụ việc, phát hiện hàng trăm vụ có sai phạm, đã kiến nghị và được các cấp chính quyền giải quyết. 

Ban GSĐTCCĐ đã giám sát hàng trăm công trình, phát hiện nhiều công trình có sai phạm đã kiến nghị và được các cấp chính quyền giải quyết. Bên cạnh các hoạt động phối hợp, MTTQ các cấp quận Thanh Xuân đã tổ chức 47 cuộc giám sát độc lập, phối hợp tổ chức 563 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trên địa bàn. Qua đó tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý có hiệu quả những vướng mắc phát sinh từ cơ sở... góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn quận.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Anh Tuấn đặc biệt lưu ý, MTTQ các cấp trong quận tích cực vận động nhân dân tham gia nhiệm vụ chính trị địa phương, trong thực hiện cần khắc phục tính hình thức, nâng cao chất lượng và hoạt động các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả, ích nước, lợi nhà và hướng thiện. Tập trung thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hành Việt Nam”, xây dựng tổ dân phố văn hoá, gia đình văn hoá nếp sống văn minh, làm cho lối sống văn hoá thấm sâu trong cộng đồng dân cư, mỗi gia đình. 

Ghi nhận những kết quả của Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Quận ủy Vũ Cao Minh lưu ý các cấp ủy đảng, cơ quan chính quyền cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.  Bên cạnh đó phải về cơ sở trực tiếp lắng nghe, học hỏi tiếp thu, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao.

Đại hội đã hiệp thương bầu 45 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024; Ông Khổng Minh Thảo, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa IV nhiệm kỳ 2014-2019 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân khóa V nhiệm kỳ 2019-2024. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất