: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:00:29 21/03/2020

Yên Bái: Hội Nông dân cơ sở ổn định sau sáp nhập

Trong tháng 2/2020, đã có 14/14 cơ sở Hội của 4 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái hoàn thành việc sáp nhập tổ chức Hội Nông dân các xã.

Cụ thể sáp nhập các xã: Yên Hưng vào Yên Thái, Hoàng Thắng vào Xuân Ái, Minh Tiến vào Y Can; Văn Tiến vào Văn Phú, Phúc Lộc vào Giới Phiên, Tích Cốc vào Cảm Nhân, Văn Lãng vào Phú Thịnh. Hiện Hội Nông dân tỉnh có 173 cơ sở Hội (giảm 7 cơ sở so với năm 2019) với trên 114.000 hội viên nông dân. Hội Nông dân xã mới sáp nhập, chuyển giao, tiếp nhận đã nhanh chóng đi vào hoạt động.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Giàng A Câu cho biết: Ngay sau khi thực hiện sáp nhập, các cơ sở Hội nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2020 với quyết tâm cao nhất. Đặc biệt, các cơ sở Hội đã kiện toàn và chủ động ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, Hội tập trung vào phát triển kinh tế, khuyến khích, tạo điều kiện để hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi phát huy hiệu quả, phát triển ngành nghề thương mại, dịch vụ, sản xuất nông, lâm nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tường Anh