: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:00:01 23/10/2019

Thái Lan: Xuất khẩu gạo thấp

Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm 2019 được dự báo sẽ chỉ đạt khoảng hơn 8 triệu tấn, ít hơn 3,5 triệu tấn so với khối lượng của năm 2018.

Mức dự báo nói trên thấp hơn chỉ tiêu xuất khẩu 9 triệu tấn gạo đặt ra cho cả năm. Trước đó, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đã hạ chỉ tiêu xuất khẩu gạo trong năm nay từ 9,5 triệu tấn xuống mức 9 triệu tấn, gồm 3,9 triệu tấn gạo trắng, 2,8 triệu tấn gạo đồ, 1,3 triệu tấn gạo hom mali, 600.000 tấn  gạo thơm và 400.000 tấn gạo nếp.      

          Hoài An