Giảng viên hợp đồng có phải là viên chức không?

PV (theo moha.gov.vn)

Giảng viên được tuyển dụng (thi tuyển hoặc xét tuyển) theo vị trí việc dự tuyển, được ký hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của trường Đại học theo đúng quy định của pháp luật thì là viên chức theo Luật Viên chức.

Công dân Bùi Đoàn Danh Thảo hỏi: 1/12/2014 tôi được tuyển dụng vào làm việc tại Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP HCM (đơn vị sự nghiệp công lập) với chức danh chuyên môn là chuyên viên (làm trợ giảng giảng viên) áp dụng thời gian tập sự 1 năm từ ngày 1/2/2015 đến ngày 30/11/2015 (chưa bao gồm thời gian thử việc từ 1/12/2014 - 31/1/2015) hưởng 85% lương cơ bản nhà nước.

Sau khi qua quá trình giảng thử, ngày 26/8/2015, trường ban hành quyết định về việc chuyển ngạch đối với CBVC và chuyển tôi từ ngạch chuyên viên (01.003) sang ngạch giảng viên (15.111 nay là ngạch V.07.01.03). Hiện tại tôi đang làm việc hình thức hợp động không xác định thời hạn, hưởng lương bậc 2, hệ số 2.67 với chức danh giảng viên hạng II. (Quyết định chuyển ngạch và hợp đồng đính kèm).

Tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có được xem là viên chức theo quy định của Luật viên chức hay không?

Bộ Nội vụ trả lời:

Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Bùi Đoàn Danh Thảo, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại Điều 2 Luật Viên chức năm 2010 quy định: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”. Như vậy, nếu Ông/Bà được tuyển dụng (thi tuyển hoặc xét tuyển) theo vị trí việc dự tuyển do Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, được ký hợp đồng làm việc và hưởng lương từ quỹ lương của trường theo đúng quy định của pháp luật thì là viên chức theo Luật Viên chức. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất