: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:43 11/12/2019

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật ra mắt nhiều ấn phẩm mới

Ngày 10/12, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức lễ công bố sách xuất bản lần II - 2019. Tiêu biểu trong số hàng trăm ấn phẩm sách chính trị được xuất bản lần này có cuốn “Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới”.

Nội dung sách gồm 2 phần gồm Phần I (Đại hội VI, VII, VIII, IX); phần II (Đại hội X, XI, XII). Bên cạnh đó, nhiều cuốn sách chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xuất bản đợt này như “Mô hình hay, cách làm việc hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương chọn lọc và giới thiệu; “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tập hợp hơn 50 bài viết từ hội thảo khoa học cấp quốc gia cùng tên do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay” do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chủ biên…

Nhân dịp này, NXB cũng đã giới thiệu hệ thống xuất bản, phát hành sách điện tử trên trang http://stbook.vn/ để bạn đọc có thể truy cập, mua và đọc sách điện tử trên các thiết bị công nghệ.

M.Quân