: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:37 18/05/2020

Tái bản ‘Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75’

NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa tái bản lần thứ 5 có bổ sung cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh.

Tái bản ‘Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75’

Ở lần tái bản thứ 5 có thêm những chương đoạn tư liệu mới, tái khẳng định tầm vóc của Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 đến từ nhiều yếu tố: Tầm vóc của sự kiện lịch sử được lựa chọn phản ánh là chiến thắng 30/4/1975 vĩ đại của 4000 năm lịch sử, chấn động thế giới; tầm vóc của tác phẩm khi được sinh ra từ sự kiện lịch sử; và tầm vóc của chính tác giả.

Cuốn sách trong 5 năm đã tái bản 5 lần; cùng với lần ra mắt đầu tiên và phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Lào, Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 đã 8 lần hiện diện trước bạn đọc; số lượng in mỗi lần đều khá lớn, được vinh danh ở những giải thưởng danh giá...          

M.Sơn