Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín

Trung Hiếu

Phát biểu tại Đại hội MTTQ tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, cần không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong cơ quan Mặt trận các cấp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Đại hội.

Trong các ngày 8- 9/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Tham dự đại hội có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể và 247 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong tỉnh

Khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp tỉnh Hà Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp; củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Từ thực tiễn công tác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, những điển hình tốt trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa lớn trong nhân dân. Nổi bật như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” các cấp Mặt trận và tổ chức thành viên đã vận động nhân dân hiến trên 14 nghìn m2 đất, hàng vạn ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng trị giá hàng nghìn tỷ đồng, góp phần đưa Hà Nam trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới với 91/98 xã và 3/6 huyện, thành phố hoàn thành thành mục tiêu về đích nông thôn mới.

Bên cạnh đó công tác vận động hỗ trợ người nghèo và đồng bào bị thiên tai, bão lụt được nhân dân tích cực hưởng ứng, đã huy động được hàng chục tỷ đồng và nhiều loại hàng hóa khác từ các tổ chức, doanh nghiệp, trong và ngoài tỉnh, giúp cho hàng nghìn hộ nghèo có nhà ở, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh nghèo có điều kiện đến trường.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín - 1

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp của tỉnh đã động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, qua đó, trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Mối quan hệ giữa nhân dân, với Đảng, chính quyền ngày càng thêm gắn bó, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang, những kết quả và thành tích của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, tạo nên một ý chí thống nhất giữa Đảng với nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Khang tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp văn minh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín - 2

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng bức ảnh Bác Hồ Bác Tôn chúc mừng Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong nhiệm kỳ qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tuỵ với công việc, bám sát địa bàn, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2014 - 2019 của MTTQ tỉnh đề ra, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh và của cả nước.

Để hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đạt kết quả và hiệu quả thiết thực hơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, Mặt trận tỉnh tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Đại hội. Tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện yêu cầu “cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân”, phản ánh kịp thời với Đảng, phối hợp với chính quyền giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, MTTQ tỉnh Hà Nam cần quan tâm vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tổ chức hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ Việt Nam tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” với mục tiêu phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh về đích sớm trong chương trình xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy tinh thần thi đua yêu nước, sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín - 3

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý, MTTQ các cấp, chủ động đề xuất tham mưu với cấp ủy, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan Nhà nước, nâng cao vai trò chủ trì phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận.

Bên cạnh đó, cần không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong cơ quan Mặt trận các cấp.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc của tỉnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phù hợp về cơ cấu. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động mà Đại hội đề ra.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín - 4

Ra mắt Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam khóa XVI.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ XVI nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử 74 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa XVI; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Trong phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam khóa XVI đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực. Bà Hà Thị Minh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

* Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam. Nhân dịp này UBND tỉnh Hà Nam cũng trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 - 2019.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín - 5

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín - 6

Khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất