Xây dựng lực lượng cựu chiến binh Việt Nam vững vàng, kiên định

Theo TTXVN

Ngày 15/12, sau ba ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 đã kết thúc tốt đẹp. Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Xây dựng lực lượng cựu chiến binh Việt Nam vững vàng, kiên định

Thượng tướng Nguyễn Văn Được. (Nguồn: TTXVN).

Bên lề phiên bế mạc đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được đã chia sẻ về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. 

Theo đó, Trung ương và các cấp Hội tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ:” Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi cựu chiến binh cần tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Là một lực lượng chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và cấp ủy các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 có nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia đấu tranh, phản bác tư tưởng, quan điểm sai trái của lực lượng chống đối; kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, trong đó xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội đoàn kết, gương mẫu đi đầu cho các cấp Hội noi theo. Hội cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp nắm bắt tình hình, chủ động xử lý các điểm nóng trên địa bàn trọng điểm; tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần làm giàu cho bản thân, cho đất nước. 

Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định, Trung ương và các cấp Hội cần tạo mọi điều kiện giúp cựu chiến binh xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát, thực hiện hiệu quả công tác chính sách, tích cực phối hợp tham gia tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ còn nằm rải rác ở chiến trường. 

Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Theo đó, Trung ương và các cấp Hội tiếp tục vận động cựu chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ;” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng của Hội; động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đất nước. 

Cùng với đó, thực hiện tốt quy chế phối hợp với Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương; vận động, động viên cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân, các phong trào ở cơ sở. 

Trung ương và các cấp Hội Cựu chiến binh cần chủ động tham gia thực hiện chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và cựu chiến binh. Từng hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân cần tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 

Đặc biệt, cần tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội; trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất