Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2020 xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Từ giai đoạn từ năm 2019 - 2021, tỉnh thực hiện Đề án “Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”. Tổng kinh phí thực hiện Đề án này khoảng trên 161 tỷ đồng; trong đó vốn Trung ương hỗ trợ hơn 144 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng chương trình giám sát môi trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về môi trường;…

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện có 107 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; trong đó 59 điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật, 9 bãi rác thải, 6 chợ, 3 lò giết mổ gia súc, 3 bệnh viện, 1 làng nghề và 26 cơ sở sản xuất kinh doanh. Đến cuối tháng 11/2018, tỉnh đã hoàn thành xử lý 55/107 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Sâu sát hơn, tận tâm hơn

Sâu sát hơn, tận tâm hơn

Từ đầu năm 2020 đến nay, Mặt trận các cấp tỉnh Thanh Hoá đã tập trung bám sát cơ sở, hướng về khu dân cư, tổ chức triển khai các phong trào, các cuộc vận động đạt ...
Nông thôn mới ở Sốp Cộp

Nông thôn mới ở Sốp Cộp

Qua 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Xem nhiều nhất