Mặt trận

Hà Nội: Đại hội điểm đầu tiên của Mặt trận khối quận, huyện

Tuệ Phương 03/04/2024 15:07

Ngày 3/4, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 chính thức diễn ra. Đây là Đại hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp quận, huyện đầu tiên của thành phố.

dsc06572.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII có nhiệm vụ xem xét, đánh giá và thông qua báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ VI; đánh giá những ưu điểm, hạn chế tồn tại trong hoạt động của mặt trận trong 5 năm qua; thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá và các giải pháp trong chương trình hành động của MTTQ Việt Nam quận trong nhiệm kỳ 2024 - 2029; bổ sung những kinh nghiệm được đúc kết trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam trình Đại hội X. Đồng thời, Đại hội đã tiến hành Hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ khóa VII nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chúc mừng, biểu dương những kết quả MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Từ đó yêu cầu MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ tập trung đề ra giải pháp khắc phục để hoạt động ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ và kỳ vọng của nhân dân trên địa bàn quận.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Phát huy vai trò trong xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố, thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi công việc. MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ cần quán triệt các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của thành phố. Bên cạnh đó, nắm vững tình hình của quận, bám sát cuộc sống, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân...

dsc06643.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc cho các cá nhân của quận Tây Hồ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thành phố, Bí thư Quận ủy quận Tây Hồ, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, thời gian qua, quận Tây Hồ đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có sự tham gia đóng góp rất lớn, rất trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Phát huy những kết quả đã đạt được, Bí thư Quận uỷ Tây Hồ đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận ngay sau đại hội cần khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, đặc biệt tập trung xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội thông qua và tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, coi trọng chất lượng, hiệu quả.

dsc06632.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Tây Hồ tặng hoa chúc mừng Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII.

Nhân dịp này, Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 58 thành viên, trong đó, ông Trần Quang Đạo là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VII. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 5 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết; khen thưởng 18 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận quận Tây Hồ giai đoạn 2019-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Đại hội điểm đầu tiên của Mặt trận khối quận, huyện