Vĩnh Long: 6 xã về đích nông thôn mới

Thanh Giang

Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Vĩnh Long có 6 xã về đích nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao. Một đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng NTM, 48 xã đạt chuẩn NTM và 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao với nhiều chỉ tiêu đạt vượt so quy định.

Điểm nổi bật của các xã về đích trong đợt thẩm định này là có nhiều chỉ tiêu đạt vượt so quy định.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2019 đạt gần 656,2 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Nhà nước gần 619,2 tỷ đồng, còn lại là huy động đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và nguồn lực của cộng đồng dân cư để thực hiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi.

                

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất