: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Để tổ chức Đảng phát huy vai trò trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Thời gian qua, số lượng tổ chức Đảng đã được thành lập tại doanh nghiệp tư nhân tiếp tục tăng lên. Theo đại diện các doanh nghiệp, hoạt động tích cực của tổ chức Đảng đã thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.