Song Nhi đã được về nhà!

Song Nhi đã được về nhà!

Ngày 7/10, cặp song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi đã được xuất viện sau hơn 80 ngày thực hiện cuộc đại phẫu tách rời.

Media

Xem nhiều nhất