: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:12:58 24/10/2019

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT năm 2021

Bộ VHTTDL vừa ban hành kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Theo đó, các giải thưởng hướng tới mục tiêu xét chọn được những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật để trình Chủ tịch nước phong tặng…

Việc nhận hồ sơ xét tặng ở cấp cơ sở sẽ kết thúc vào 15/8/2020. Hạn cuối để gửi hồ sơ đến hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước là ngày 16/10/2020 (tính theo dấu bưu điện).

Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ VHTTDL thành lập theo từng lĩnh vực gồm âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn học, văn nghệ dân gian để xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật do các hội đồng cấp cơ sở đề nghị.

Thời gian triển khai công tác xét tặng tại các hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước kéo dài đến ngày 1/2/2021.

Sau đó, hồ sơ sẽ được chuyển lên hội đồng cấp Nhà nước. Hội đồng cấp Nhà nước (do Bộ trưởng Bộ VHTTDL trình Thủ tướng Chính phủ thành lập) sẽ xem xét hồ sơ xét tặng đến ngày 15/3/2021.

M.Quân