Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú năm 2018

Bộ VHTT&DL vừa ký ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần hai-năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập để xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ hai.

Thời gian Hội đồng cấp tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, chậm nhất là ngày 15/12/2017. Thời gian Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 10-4-2018. Bộ VHTTDL sẽ đăng tải thông tin về kết quả xét chọn của Hội đồng cấp Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Vụ Thi đua khen thưởng hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, từ ngày 15/6 đến 30/6/2018. Bộ VHTT&DL trình Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ hai sau khi có quyết định của Chủ tịch nước.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Di sản Hoàng thành Thăng Long: 10 năm nhìn lại

Di sản Hoàng thành Thăng Long: 10 năm nhìn lại

Sau 10 năm được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới, Hoàng thành Thăng Long đang khẳng định không chỉ là “địa chỉ đỏ” của di sản văn hóa, lịch sử Thủ đô mà ...

Xem nhiều nhất