Xây dựng tốt lực lượng cốt cán trong cộng đồng người Hoa

Xây dựng tốt lực lượng cốt cán trong cộng đồng người Hoa

Trong gần 10 năm qua, kết luận số 68 của Ban bí thư về xây dựng lực lượng cốt cán và phát huy vai trò của người Hoa trong cộng đồng đã góp phần to lớn thay đổi cuộc sống cộng đồng người Hoa theo hướng tốt đẹp hơn ở nhiều địa phương.
Thái Nguyên: Huy động sức dân trong xây dựng Nông thôn mới

Thái Nguyên: Huy động sức dân trong xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở.

Media

Xem nhiều nhất