Tiếp sức cho phong trào xây dựng nông thôn mới

Tiếp sức cho phong trào xây dựng nông thôn mới

Không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang là 3 nội dung cụ thể được Mặt trận tỉnh Hưng Yên triển khai nhằm xây dựng những khu dân cư văn minh, sạch đẹp.
Tiếp thêm sức mạnh nơi 'đầu sóng, ngọn gió'

Tiếp thêm sức mạnh nơi 'đầu sóng, ngọn gió'

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn Hà Nội đã rất nỗ lực trong công tác vận động, gây dựng các nguồn lực ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”. Đây chính là tấm lòng mà người dân Hà Nội góp phần cùng nhân dân cả nước tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ, chiến sỹ nơi “đầu sóng, ngọn gió”.
Không trông chờ, ỷ lại trong xây dựng nông thôn mới

Không trông chờ, ỷ lại trong xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy vai trò tập hợp sức mạnh của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, bà con thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, chủ động tham gia, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.
Nghệ An: Tập trung khắc phục ảnh hưởng của Covid-19

Nghệ An: Tập trung khắc phục ảnh hưởng của Covid-19

Đó là khẳng định của lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam tại buổi giao ban trực tuyến 63 tỉnh, thành do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức sáng ngày 8/7. Tại điểm cầu Nghệ An, có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 huyện, thành, thị.

Xem nhiều nhất