Phú Thọ: Hồi sinh di tích xóm Rền

Phú Thọ: Hồi sinh di tích xóm Rền

Di chỉ khảo cổ Xóm Rền - một Di tích lịch sử Quốc gia chứa đựng nhiều phát lộ quý hiếm về thời kỳ văn hóa Phùng Nguyên, đang được hồi sinh…

Xem nhiều nhất