Phú Yên hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho thôn, buôn đặc biệt khó khăn

Lan Hương

HĐND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Nghị quyết số 20 và 22 về chính sách hỗ trợ các thôn, buôn vừa mới thoát khỏi Chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao không thuộc diện Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 và hỗ trợ hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, được hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa gồm: Giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn gia súc; máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ sản xuất; chi phí làm chuồng trại chăn nuôi, ao nuôi, lồng bè, sân phơi, cát săm, kho chứa, bạt; chi phí tiêm phòng gia súc.

Mức hỗ trợ 35 triệu đồng/thôn,buôn/năm (thực hiện bằng 70% với mức hỗ trợ của Chương trình 135). Trong đó hỗ trợ tối đa: hộ nghèo 12 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo 10 triệu đồng/hộ, hộ mới thoát nghèo 8 triệu đồng/hộ.

Mức hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng là 140 triệu đồng/thôn, buôn/năm (bằng 70 % mức đầu tư của Trung ương đối với thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135).

Nguồn kinh phí thực hiện năm 2017 đối với 23 thôn, buôn áp dụng trung bình 175 triệu đồng/thôn, buôn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 4 tỷ đồng. Từ năm 2018 trở đi, mỗi năm dự kiến tăng 2 thôn, buôn. Dự toán kinh phí thực hiện 2017-2020 là 18,2 tỷ đồng. 

Theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, hộ nghèo được giao hạn mức đất làm nhà ở theo quy định củaUBND tỉnh Phú Yên.

Hộ nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Hộ nghèo không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm 50 % tiền sử dụng đất, thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ.          

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất