Gói thầu nêu điều kiện với hàng hóa phổ thông tiết kiệm cho ngân sách 2,7 triệu đồng

Gói thầu nêu điều kiện với hàng hóa phổ thông tiết kiệm cho ngân sách 2,7 triệu đồng

Gói thầu nêu điều kiện cụ thể với hàng hóa phổ thông “Xây lắp, thiết bị công trình thuộc dự án Nhà văn hóa phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang”, chỉ duy nhất có nhà thầu liên danh Hưng Thịnh - Biển Huệ nộp hồ sơ. Với giá trúng thầu là 8.289.290.000 đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 2,7 triệu đồng.

Xem nhiều nhất