Hội nhập cho âm nhạc dân tộc

Hội nhập cho âm nhạc dân tộc

Âm nhạc dân tộc được coi là đại diện cho tinh hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam và hàm chứa trong đó các giá trị lịch sử. Thế nhưng trong thời đại phát triển, các chất liệu truyền thống này đang bị lấn át bởi những trào lưu âm nhạc mới được du nhập từ nước ngoài.