Phát triển sản phẩm và dịch vụ mang dấu ấn riêng

Phát triển sản phẩm và dịch vụ mang dấu ấn riêng

Kết hợp giữa việc phát triển du lịch nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp hiệu quả, giúp khơi dậy tiềm năng, lợi thế của khu vực nông thôn, góp phần nâng cao mức sống cho người nông dân.
Cú hích cho du lịch nông nghiệp

Cú hích cho du lịch nông nghiệp

Du lịch nông nghiệp nông thôn không chỉ tạo đòn bẩy để phát triển kinh tế, còn là không gian để tiêu thụ nông sản tại chỗ.