‘Tự ta phải lo cho ta’

‘Tự ta phải lo cho ta’

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (đồ gỗ) được coi là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu hàng năm nằm trong top tỷ USD của Việt Nam. Riêng năm 2020 con số kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 12 tỷ USD.
Ngân hàng vào cuộc đua số hoá

Ngân hàng vào cuộc đua số hoá

Đại dịch Covid-19 đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế, song xét về mặt tích cực lại giúp đẩy mạnh cuộc đua số hóa, nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử.

Media

Xem nhiều nhất